Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và bànTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: hoaKhông có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi