Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đại dương, bầu trời, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em, mũ và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ emTrong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời