Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'LEANGROUP LEANCONS LEANREAL WINHOME LEANTECH LEANOFFICE DẠ TIEC TÁT NIEN 2018 THE en2018'Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười