Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà