CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH DỊCH VỤ WOW (sau đây gọi tắt là “Wow Agency”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website. Khi sử dụng Website của Wow Agency, bạn thừa nhận rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Wow Agency. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn về những cam kết mà Wow Agency thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: www.wowagency.net bao gồm: email, điện thoại, họ và tên Khách hàng,… Đây là các thông tin mà Wow Agency cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Wow Agency sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Wow Agency, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Wow Agency về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Wow Agency sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Wow Agency.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Wow Agency.
 • Wow Agency có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với nội dung tư vấn miễn phí qua Email và kiến thức chung thì thời gian lưu trữ tại Website không giới hạn. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Wow Agency.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty TNHH DỊCH VỤ WOW
 • Trụ sở chính: số 235, đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
 • Hotline: 0909869918
 • Email: info@wowagency.net
 • Giấy phép kinh doanh số: 0313612887 được cấp ngày 12/01/2016 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu Wow Agency thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Wow Agency. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website được Wow Agency cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Wow Agency. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Wow Agency cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Wow Agency sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.