0909 869 918

Monthly Archives: June 2019

LÃNH ĐẠO 4.0 LÀ GÌ?

Năng lực lãnh đạo nào cho thời đại mới, thời đại bùng nổ hội nhập và toàn cầu hóa? Làm thế nào để lãnh đạo thành công trong thời đại “cách mạng công nghiệp 4.0”? Để trả lời những câu hỏi căn cốt nói trên, trước hết cần nhận thức một điều quan trọng, đó […]