0909 869 918

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1. Tổ chức họp báo

– Đơn xin phép họp báo gồm: Tên chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung, người chịu trách nhiệm (họ tên & chức vụ), thành phần tham dự.

– Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)

– Giấy uỷ quyền của nhãn hàng cho đơn vị tổ chức xin phép

– Các giấy tờ có liên quan đến nội dung họp báo (giấy phép biểu diễn, giấy phép khuyến mãi…)

– Cơ quan cấp phép: Sở thông tin truyền thông

– Nếu có hoạt động khuyến mại cần xin phép Sở Công Thương, nếu có biểu diễn ca nhạc cần xin phép Sở Văn hoá & Thể Thao

– Thời gian cấp: 1 ngày (không kể ngày nghỉ)

2. Tổ chức trình diễn thời trang

– Đơn xin phép: Tên chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung, người chịu trách nhiệm (họ tên & chức vụ), thời gian tổng duyệt.

– Danh sách người mẫu

– Nếu người mẫu, nhà thiết kế là người nước ngoài cần có hộ chiếu, nếu là Việt kiều cần có giấy phép của Đại sứ quán, Lãnh sự quán cho phép

– Hình ảnh trang phục sẽ trình diễn

– Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)

– Giấy uỷ quyền của nhãn hàng cho đơn vị tổ chức xin phép

– Hợp đồng với địa điểm tổ chức

– Cơ quan cấp phép: Sở Văn hoá & Thể thao

– Thời gian cấp: 7 ngày (không kể ngày nghỉ)

3. Tổ chức biểu diễn ca nhạc

– Đơn xin phép: – Đơn xin phép: Tên chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung, người chịu trách nhiệm (họ tên & chức vụ), thời gian tổng duyệt, có bán vé hay không (nếu có phải có mẫu vé).

– Danh sách ca sĩ biểu diễn

– Nếu ca sĩ là người nước ngoài cần có hộ chiếu, nếu ca sĩ là Việt kiều cần có giấy phép của Đại sứ quán, Lãnh sự quán cho phép

– Danh sách bài hát & xác nhận đóng phí tác quyền (do cục tác quyền cấp)

– Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)

– Giấy uỷ quyền của nhãn hàng cho đơn vị tổ chức xin phép

– Hợp đồng với địa điểm tổ chức

– Cơ quan cấp phép: Sở Văn hoá & Thể thao

– Thời gian cấp: 7 ngày (không kể ngày nghỉ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *